เทศบาลเมืองไร่ขิง ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายเครื่องราช สักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 ณ ศาลากลางจังหวัดนครปฐม
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “ไร่ขิงคัพ ครั้งที่ 11” เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดท่าพูด
โครงการรักษ์แม่น้ำท่าจีน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการร่วมกันบำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากแหล่ง น้ำอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558
พิธีแห่และพิธีเปิดงานเทศกาลนมัสการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิง ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2558
 ประกาศสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง เปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลเมืองไร่ขิง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2558
ข้อควรทราบและปฏิบัติของผู้ประกอบการค้าเกี่ยวกับงาช้าง  
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง รับสมัครบุคลากรเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน จ้างของเทศบาลเมืองไร่ขิง  
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล  
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง การจ่ายขาดสะสม ครั้งที่1 และ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (งวดวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 - วัยที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557)  
 
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558  
 
 
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประกวดราคมจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยโรงงานยาสูบ หมู่ 5 ชุมชนบ้านคลองบางพร้าว-ศรีเสถียร รุ่น 6 ตำบลไร่ขิง ด้วยระบบ อิเล็คทรอนิกส์
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองบางยาง หมู่ 13 ชุมชนบ้านบางยาง ตำบลไร่ขิง ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อน คสล.ริมคลองวัดท่าพูด หมู่ 9 ชุมชนคลองวัดท่าพูด ตำบลไร่ขิง ด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บริเวณโรงงาน ไวไวถึงบริเวณโค้งโรงทอชุมชนโรงหล่อ หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 ตำบลไร่ขิง โดยประมูลด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)  
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดหารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 2 ชั้น ที่นั่งไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 5 คัน  
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด รถต์ดับเพลิงถังน้ำในตัวชนิดโฟม หมายเลขทะเบียน บล 2197 นครปฐม  
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บย 656 นครปฐม  
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.บริเวณ โรงงานไวไวถึงบริเวณโค้งโรงทอชุมชนโรงหล่อหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 ตำบลไร่ขิง โดยประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.พร้อมทางเท้าบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนจากสะพาน ถึงสรรพากร ชุมชนบ้านไร่ขิง หมู่ที่ 1 ตำบลไร่ขิง  
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองไร่ขิง แห่งที่ 1 (วัดไร่ขิง) เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารคาว-หวาน เพื่อเป็นอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองไร่ขิง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557  
ประกาศเทศบาลเมืองไร่ขิง เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน