เทศบาลเมืองไร่ขิง จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

 เทศบาลเมืองไร่ขิง จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ และวันที่ 3 มีนาคม 2556 ณ ซาฟารีเวิลด์ กรุงเทพ เพื่อให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง ในการเรียนรู้ได้กว้างขึ้น ให้ผู้ปกครองได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษา และเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ให้เด็กได้ร่วมกิจกรรมระหว่างพ่อแม่ลูกทำให้ครอบครัวอบอุ่น เป็็้นการส่งเสริมสถาบันครอบครัว