งานเทศกาลวันออกพรรษา

 เทศบาลเมืองไร่ขิงร่วมกับวัดไร่ขิงจัดงานเทศกาลออกพรรษา ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง เมื่่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 โดยมีประชาชนทั่วไป
ร่วมกันตักบาตรเทโว พร้อมกันนี้ยังมีการจัดประกวดเทพีตักบาตร ประจำปี 2555 โดยมีสาวงามจำนวนมากเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้